,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn:
Założenie działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie projektowania wnętrz
oraz architektury zewnętrznej

realizuje projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach poddziałania:
,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zakup sprzętu i oprogramowania oraz przystosowanie pomieszczenia
do prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowości Kępa (gmina Łubniany),
wskaźnikiem realizacji operacji jest utworzenie nowego miejsca pracy.

BENEFICJENT: Natalia Linkert

KONTAKT

Linn Design Natalia Linkert

ul. Grunwaldzka 4

46-022 Kępa

+48 517 638 371

kontakt@linndesign.pl