Cena

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie w zależności od zakresu oraz poziomu skomplikowania. Cena ustalana jest po wstępnych oględzinach i pomiarach.
Pierwsze spotkanie, na którym ustala się rodzaj oraz zakres projektu, jest bezpłatne.
W celu dostosowania świadczonych usług do potrzeb klienta oraz jego możliwości finansowych istnieje możliwość skorzystania z różnych opcji.

01

Pakiet pogladowy

Usługa polega na zbudowaniu modelu trójwymiarowego i widoków fotorealistycznych, przedstawiających koncepcję kolorystyczną wraz z umeblowaniem. Jest to projekt wnętrza bez dokumentacji technicznej (rzutów) i listy zakupów.

02

Pakiet Standardowy

Pakiet obejmuje budowę modelu trójwymiarowego, widoków fotorealistycznych, sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z listą użytych materiałów. Jest to kompleksowy projekt zawierający rysunki poszczególnych mebli i listę proponowanych elementów wyposażenia (lista zakupów).

03

Pakiet rozszerzony o nadzór

Opcja, w której otrzymuje się kompleksowy projekt (jak w pakiecie standardowym) wraz ze wsparciem na etapie wykonywania prac (nadzór nad realizacją projektu) oraz uczestnictwem w fazie zakupów.

04

Pakiet projekt + wykonawstwo

Dzięki współpracy z fachowymi firmami budowlanymi istnieje możliwość wykonania usługi projektowej połączonej z realizacją („pod klucz”). W tym przypadku zaangażowania Inwestora w realizację projektu można ograniczyć do minimum, co jest bardzo dobre dla osób, które nie dysponują dostateczną ilością czasu.

Koncepcja elewacji (bryły budynku) obejmuje budowę modelu trójwymiarowego oraz wizualizacji fotorealistycznych wraz z listą proponowanych materiałów wykończeniowych. W tym przypadku cena zależna jest od zakresu opracowania, który ustala się na spotkaniu.

KONTAKT

Linn Design Natalia Linkert

ul. Grunwaldzka 4

46-022 Kępa

+48 517 638 371

kontakt@linndesign.pl